Podnikanie

Zaznamenanie zmien v podnikaní

Pri zakladaní spoločnosti uvádzate všetky potrebné údaje, ktoré sú pri danom proces požadované. Patrí tu meno spoločnosti, jej sídlo, predmet alebo predmety podnikania, výška základného imania, informácie o konateľovi a spoločníkoch a podobne. Jednotlivé údaje sa zapisujú do obchodného registra, kde sa uvádzajú všetky informácie o spoločnostiach ako aj náležité vykonané zmeny.

Jednou z možných zmien je aj zmena sídla spoločnosti. V prípade, že vaše podnikanie funguje, ale rozhodli ste sa presťahovať, je vašou povinnosťou informovať o zmene adresy príslušné úrady a požiadať o uvedenie zmeny v obchodnom registri. O úspešnom vykonaní zmeny v obchodnom registri budete informovaní poštou ako aj emailom.

podnikanie ako voľba

Mnohé spoločnosti v súčasnej dobe, ak im to situácia, okolnosti a spôsob podnikania dovoľujú, využívajú možnosť založenia virtuálneho sídla. Aj to je možné. Aj vy, ak podnikáte z domu, čo je po pandemickom období, pomerne rozšírený spôsob podnikania, môžete požiadať o zriadenie takzvaného virtuálneho sídla. O čo vlastne ide, keď sa povie virtuálne sídlo? Ide o pridelenú poštovú schránku na pridelenej vami vybratej adrese, kde vám chodí pošta. Poštu si môžete pravidelne vyberať osobne, alebo využiť pridruženú službu zriadenia virtuálneho sídla a to je vyberanie pošty pracovníkmi spoločnosti, ktorá uvedenú službu poskytuje. Takže, ak si zriadite adresu virtuálneho sídla v podnikateľskej časti Bratislavy, ale bývate v Žiari nad Hronom, bude pre vás pravdepodobne vzhľadom na danú vzdialenosť, náročné pravidelné vyberanie poštovej schránky.

informujte o každej zmene podnikania

V každom prípade, ak prechádzate z jednej podnikateľskej adresy na druhú, nezabudnite na uvedenie príslušnej zmeny do obchodného registra a na ostatných príslušných úradoch, ktoré vaše podnikanie evidujú. Takýmto spôsobom môžete zmeniť nielen adresu vášho podnikania, ale aj podnikateľské činnosti, ktorým sa venujete, či výšku základného imania. V prípade záujmu o viac informácií k danej téme nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás s naším poradenstvom.