Výrobky

Dá sa zrušiť spoločnosť aj bez likvidácie?

Je možné zrušiť činnosť obchodnej spoločnosti iba jej likvidáciou? Odpoveď znie nie, v skutočnosti poznáme aj iné cesty, ako sa dá zbaviť zodpovednosti za jej vlastníctvo. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je možné za predpokladu, ak sa jej podiel prepíše na právneho zástupcu, alebo ak sa táto spoločnosť zlúči, rozdelí či splynie- o týchto cestách si napíšeme niečo viac.

podnikateľ, firmy, pokles

Pod zlúčením si predstavíme postup, v ktorom už zanikajúca spoločnosť prepíše svoj podiel na druhú, existujúcu obchodnú spoločnosť. Táto získa jej podiel a zároveň právomoc.

Spoločnosť môže zaniknúť tiež splynutím, čo znamená, že z dvoch alebo viacerých zanikajúcich spoločností môže vzniknúť jedna, novozaložená, na ktorú sa prepíše imanie týchto dvoch zanikajúcich a týmto splynutím vzniká nová spoločnosť. A tá sa zároveň stáva novým právnym zástupcom.

Rozdelením imania prichádza k postupu, v ktorom sa podiel zanikajúcich spoločnosti rozdelí medzi ostatné, novozniknuté alebo už existujúce spoločnosti a tieto si medzi sebou nadobudnutý podiel rozdelia. Následne sa stanú právnymi zástupcami.

  • Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, všetky uvedené zmeny sa musia zapísať do obchodného registra, aby prešli v platnosť.

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, čiže postupy, ktoré boli opísané vyššie, je možné uplatniť vtedy, ak sa majú vykonať medzi spoločnosťami s rovnakou právnou formou a pripúšťa sa aj prípad, ak tieto úkony majú prebehnúť medzi akciovou spoločnosťou a s.r.o.

úspech, graf, šípka nahor

Existuje však ešte situácia a možné riešenie, v ktorom má verejná firma viacerých spoločníkov a ak sa chce jeden z nich vzdať svojho podielu, môže ho prepísať na iného, resp. na druhého z týchto spoločníkov, ktorý sa tým pádom stane jej právnych nástupcom. Toto sa dá uplatniť v prípade, ak v akciovej spoločnosti alebo v s.r.o. zostane iba jeden spoločník- ktorý prevezme imanie a stane sa jediným právnym nástupcom.